Η σπορά και ο θερισμός   

11 Μαρτίου 2021

Εκείνο που σπέρνει ο άνθρωπος σε αυτή την ζωή, αυτό θα θερίσει κατά την ημέρα της κρίσεως.

 

 

Μέγας Βασίλειος

 

 

20150311-3