Είμαστε αδύνατοι και προδότες

1 Ιουλίου 2021

20150701-1

Το ότι είμαστε αδύνατοι και προδότες το ομολογούμε. Γι’ αυτό βρισκόμαστε συνεχώς μέσα στους όρους της μετανοίας.

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός