Είναι αυτοκίνητη.       

21 Μαΐου 2015

20150521-4

Η νοερή φύση κινείται με δική της δύναμη, είναι αυτοκίνητη και για τούτο ελεύθερη. Το αυτοκίνητο ον, καθώς κινείται από μόνο του και κατά τον τρόπο που επιθυμεί, είναι ελεύθερο και ως ελεύθερο κινείται όπως και όταν αυτό θέλει. Η κίνηση αυτή που γίνεται κατά βούληση, της δίνει τη δύναμη να κατανοεί τον εαυτό της όπως είναι, να κατανοεί όσα την περιβάλλουν, καθώς και όσα είναι δυνατόν να συμβούν. Για το λόγο αυτό, η νοερή φύση, η ψυχή του ανθρώπου, επειδή κινείται από τη δική της δύναμη, επειδή κατανοεί τον εαυτόν της και όσα την περιβάλλουν, πως είναι και πως θα μπορούσαν να είναι, και καθώς επιθυμεί τη γνώση, καθίσταται ελεύθερη φύση.

 

Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως