Είναι άβυσσος

8 Σεπτεμβρίου 2021

20150908-3

Η αγάπη είναι χορηγός της προφητείας, δίνει τη χάρη της θαυματουργίας, είναι άβυσσος ελλάμψεως. Η αγάπη είναι πηγή πυρός, και όσο αναβλύζει, τόσο καταφλέγεται αυτός που διψά.

Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης