Είναι επίσκεψη του Κυρίου

15 Οκτωβρίου 2021

20151015-1

Είτε μάχαιρα σταλεί, είτε αρρώστια, είτε πείνα, είτε θάνατος, ή κάτι άλλο από αυτά που θεωρούνται δυσάρεστα, όλα στέλνονται στη γη για σωφρονισμό και διόρθωση, και για να συγκεντρώσουν οι άνθρωποι το νου τους στην ευσέβεια, διότι κάθε γενεά χρειάζεται την παιδαγωγία από την επίσκεψη του Κυρίου.

Άγιος Εφραίμ ο Σύρος