Είναι όργανο

30 Σεπτεμβρίου 2018

20150930-1

Αν ο ιερεύς είναι αμαρτωλός, θα δώσει λόγο στο Θεό και όχι στους ανθρώπους. Ο παπάς είναι όργανο του Θεού, μέσω του οποίου μεταδίδεται η Χάρη του Θεού, η οποία δεν αναστέλλεται από την αμαρτωλότητα του παπά.

Δημήτριος Παναγόπουλος (ιεροκήρυκας)