Είναι ζωντανή    

16 Μαΐου 2018

20150516-2

 

Η θρησκεία μας είναι ζωντανή εις τους πιστεύοντας… Όταν πιστεύουμε στον Θεό και κάνουμε τα έργα Του, είναι μαζί μας και μας προστατεύει.

 

παπα Δημήτρης Γκαγκαστάθης