Καρδιά καθαρή από τα πάθη

25 Νοεμβρίου 2020

Η δυνατή πίστη είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Χορηγείται πλούσια μόνον σ’ αυτούς, που έχουν καρδιά καθαρή από τα πάθη.

 

 

Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης

 

ξηφ