Μαθητής του Χριστού είναι…

27 Ιανουαρίου 2021

Διότι αυτό σημαίνει να είσαι μαθητής του Χριστού, το να είσαι πράος και επιεικής.

 

 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

 

Screen shot 2015-01-26 at 10.35.53 AM