Με τη μόδα και με το πλήθος      

27 Απριλίου 2018

20150427-1Το να πορεύεται κανείς στη δική του πίστη και να έχει ολίγους μόνο κοντά του αυτό δεν τον αναπαύει. Θέλει να πηγαίνει όπως πηγαίνουν όλοι, όπως πηγαίνει η μόδα, όπως πηγαίνει το πλήθος.

 

Γέροντας Γεώργιος Γρηγοριάτης (Καψάνης)