Με τι βαδίζουμε εμείς;

26 Ιανουαρίου 2015

Η προφητεία, για τους πιστούς, δεν έχει μεγά­λη σημασία, γιατί δεν μας πληροφορεί για κάτι και­νούργιο, που πρέπει να μάθουμε. Εμείς βαδίζουμε «με την πίστη» και όχι «με την όραση».

 

 

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός

 

 

28fjhq