Μην κατακρίνεις τον πλησίον σου

30 Σεπτεμβρίου 2020

Φυλάξου να μην κατακρίνεις τον πλησίον σου. Για να μην πέφτεις σ’ αυτό τον πειρασμό, παύσε να ασχολείσαι με την συμπεριφορά των άλλων.

Στάρετς Παρθένιος της Κίεβο-Πετσέρσκαγια Λαύρας

starets_parthenios