Να προσέχεις

3 Ιανουαρίου 2021

Screen shot 2014-12-30 at 11.28.03 PMΝα προσέχεις στη ζωή σου να διαλέγεις ως φίλους σου τους ενάρετους.

Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης