Τί μένει;

28 Μαΐου 2021

20150528-1…Δύο πράγματα θα αναχαιτίσουν την ορμή του κόσμου προς την κακία και την απώλεια, η μετάνοια και η οργή του Θεού. Αφού μετάνοια αληθινή δεν υπάρχει, μένει η οργή του Θεού και το έλεός Του.

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος