Ο μαθητής και ο δάσκαλος…!

23 Νοεμβρίου 2020

Δεν εξαρτώνται όλα από το δάσκαλο. Για να μην πω το περισσότερο, πάντως το μισό είναι των μαθητών.

 

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

 

λκβ