Ο παράδεισος

13 Ιανουαρίου 2021

Εάν ήμασταν απλοί σαν τα παιδιά, ο Κύριος θα έδειχνε σ’ εμάς τον παράδεισο, θα εβλέπαμεν Αυτόν εν τη δόξη των Χερουβείμ και των Σεραφείμ και πασών των επουρανίων δυνάμεων και των Αγίων. Αλλά δεν είμαστε ταπεινοί, και για αυτο βασανίζουμε και τους εαυτούς μας και τους άλλους, όσοι ζουν μαζί μας.

 

 

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

 

 

Screen shot 2015-01-11 at 10.46.47 PM