Ο πνευματικός διδάσκαλος

31 Οκτωβρίου 2020

Να μην ζητάς πνευματικό δάσκαλο που να ανέχεται τα πάθη σου διότι οδηγείσαι από αυτόν σε πνευματικό λάκκο.

Άγιος Βασίλειος ο Μέγας

rimata_zois_pneumatikos_didask