Ορθή συμπεριφορά

13 Ιουνίου 2018

20150613-1

Ως προς μεν τον Θεό, ο άνθρωπος πρέπει να πιστεύει σωστά, ως προς τους ανθρώπους δε, να διάκειται με συμπάθεια και ΑΓΑΠΗ και ως προς τον εαυτό του, να φρονεί πάντοτε ταπεινά.

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός