Όταν η καρδιά δεν έχη τον Χριστόν…

29 Νοεμβρίου 2020

Όταν η καρδιά σας δεν έχη τον Χριστόν, τότε θα βάλη μέσα ή χρήματα ή κτήματα ή ανθρώπους.

 

 

Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής

 

 

jhgf