Ποια πράγματα διατηρεί ο νους;

15-2-2015 12-32-45 μμ

Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.