Ποιόν πρέπει να ευγνωμονούμε;

16 Ιανουαρίου 2021

Να ευγνωμονείς τον δάσκαλό σου.

 

 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

 

 

Screen shot 2015-01-15 at 10.57.31 AM