Πότε η θλίψις είναι ευάρεστη στο Θεόν;   

5 Απριλίου 2021

20150405-2

Η θλίψις είναι ευάρεστος εις τον Θεόν, εφ’ όσον δεν μας αφαιρεί το θάρρος να αγωνιζώμεθα.

 

Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής