Πότε μικρή και  πότε μεγάλη 

3 Οκτωβρίου 2021

20151003-2

Η ζωή του ανθρώπου είναι όπως μία θάλασσα, πότε έχει γαλήνη, πότε μικρή τρικυμία και πότε μεγάλη.

 

παπα Δημήτρης Γκαγκαστάθης