Σε όλα

1 Ιουνίου 2018

20150601-1

Καμιά νηστεία φαγητών δεν ωφελεί αυτούς που δεν νηστεύουν και στις υπόλοιπες αισθήσεις, γιατί ο αγωνιζόμενος εγκρατεύεται σε όλα.

 

 

Άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης