Σκιές και φαντάσματα

31 Αυγούστου 2018

20150831-1

Εμείς θεωρούμε τη χαρά στον κόσμο ατελή, για το λόγο ότι μεταβάλλεται εύκολα· οι δε άνθρωποι, ελάχιστα την βλέπουν, παρά μόνο σε πράγματα κοσμικά, τα οποία δεν είναι περισσότερο αληθινά απ’ ό,τι οι σκιές και τα φαντάσματα.

Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας