Σκοπός των εντολών

5 Αυγούστου 2021

20150805-2Αφού ο Κύριος διά του αγίου βαπτίσματος μας ελευθέρωσε, μας έδωσε τις θείες εντολές του ως φάρμακα κατά των παθών, για να μην πέσουμε πάλι στη δουλεία της αμαρτίας.

Όσιος Ιωσήφ Ησυχαστής