Σταθερός τρόπος ζωής

1 Σεπτεμβρίου 2021

20150901-2

Νηστεία είναι η κοινή ειρήνη της ψυχής και του σώματος, ο ατάραχος βίος, ο σταθερός τρόπος ζωής· αυτός ο τρόπος ζωής ευφραίνει τον Θεό και λυπεί τον εχθρό.

 

 

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης