Τακτοποιεί και μοιράζει

16 Αυγούστου 2021

20150816-1Η δικαιοσύνη είναι ο κανόνας της ευθύτητας. Να εισηγείται καθετί το άμεμπτο και στα λόγια και στα έργα, να τακτοποιεί τα της ψυχής όπως πρέπει, αλλά και να κατανέμει στον καθένα κατά την αξία του όσα του ανήκουν.

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης