Θα έλθει καιρός

30 Νοεμβρίου 2020

Θα έλθει καιρός πού κοντά σε κάθε πιστό θα είναι σαράντα άπιστοι και θα τον ικετεύουν να τους σώσει.

 

 

Άγιος Σεραφείμ της Βίριτσα

 

 

φζνμ