Τι οφείλει να κάνει ο δάσκαλος για τους μαθητές του;

17 Φεβρουαρίου 2021

Να ωφελεί τους μαθητές όχι μόνο με το λόγο αλλά και με τις προσευχές του γι’ αυτούς.

 

 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

 

 

15-2-2015 12-16-31 μμ