Το αυτεξούσιο

26 Νοεμβρίου 2020

Η ελεύθερη βούληση εξαρτάται από την προσωπική μας εκλογή. Αυτή η προσωπική εκλογή είναι το αυτεξούσιο.

 

Άγιος Βασίλειος ο Μέγας

 

κξη