Το διαβατήριο του Παραδείσου

1 Σεπτεμβρίου 2015

20150901-4

«Για να πάη κανείς στον γλυκό Παράδεισο, πρέπει να φάη πολλά πικρά εδώ, να έχη το διαβατήριο των δοκιμασιών στο χέρι»

Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης