Τόσο περισσότερο

10 Οκτωβρίου 2021

20151010-1

Όσο περισσότερο κανείς αγαπά τον Θεό, τόσο περισσότερο προσεύχεται και αγωνίζεται να ευαρεστεί τον Θεό.

Ανώνυμος