Τρία κεφάλαια

10 Ιουνίου 2018

20150610-2Το να φοβείσθε τον Κύριο, και το να εύχεσθε, και το να κάμνετε το αγαθόν στον πλησίον, αυτά τα τρία κεφάλαια είναι χρήσιμα.

 

Αββάς Ποιμήν