Σαν να μην έχει έλθει

6 Ιανουαρίου 2020

20170106-2Άραγε δεν είναι αιώνια η βασιλεία του Θεού; Ο Ιησούς λέγει: «Εγώ γι’ αυτό γεννήθηκα και γι’ αυτό ήλθα στον κόσμο (Ιωάν. ιη’, 37), και εμείς λέμε: «ελθέτω η βασιλεία σου», σαν να μην έχει έλθει· όμως, το αίτημα αυτό έχει ένα διαφορετικό νόημα. Ο Θεός έρχεται, όταν δεχόμαστε την χάρη Του. Ο ίδιος το βεβαιώνει: «Η βασιλεία του Θεού εντός υμών έστι» (Λουκ. ιζ, 21).

Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων