Σε μαύρη μαγεία

9 Ιουλίου 2019

20160709-1Ο Κύριος θέλει να καθαρίσουμε πρώτα τον εαυτόν μας για να μας δώσει τη θεία δύναμη και ισχύ Του. Αλλά εμείς δεν είμαστε αγνοί και καθαρισμένοι από το κακό. Αν μας έδινε τις δυνάμεις του όσο είμαστε στην ακάθαρτη κατάστασή μας, θα μεταστρέφονταν σε μαύρη μαγεία.

Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσα