Σημάδι ότι πια γνωρίζουμε

20 Ιουνίου 2022

20160620-3
Σημάδι της αληθινής γνώσεως είναι η υπομονή των θλίψεων και το να  μην κατηγορούμε τους ανθρώπους για τις δικές μας συμφορές. Οι θλίψεις μας συμβαίνουν, ή προς παιδαγωγία παίδευσιν, ή για να σβήσουν προηγούμενες αμαρτίες, ή για διόρθωση αμέλειας που υπάρχει, ή πρόληψη μελλοντικών αμαρτημάτων.

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής