Σημαίνει αντίδραση

2 Ιουνίου 2020

Ο αγώνας μας κατά του κόσμου δεν σημαίνει αναγκαστική φυγή από τον κόσμο και μισερή απομάκρυνση από αυτόν. Αλλά σημαίνει αντίδραση υγιή στο κοσμικό φρόνημα, το καθαρά υλιστικό, το βίαια αντιπνευματικό. Ο κόσμος άλλα φρονεί, άλλα σκέπτεται, άλλα φαντάζεται, για άλλα μάχεται.

Γέροντας Μωυσής Αγιορείτης