Σημαίνει ότι…

5 Νοεμβρίου 2022

20161105-1Ζω ορθόδοξα σημαίνει: α) αγαπώ πολύ τον Θεό, β) προσπαθώ να μην λυπώ τον Θεό, γ) με την ζωή μου μαρτυρώ τον Χριστό.

Γέροντας Γαβριήλ Τσάφος