Στην αρχή και στο τέλος

20 Ιανουαρίου 2022

20160120-1
Ο Χριστός είναι απαραίτητος στην αρχή, όπως και στο τέλος. Όπως το χέρι του γονιού είναι απαραίτητο για να ανασύρει από το νερό ένα παιδί που πνίγεται και να το οδηγήσει στη ξηρά, να το προστατεύσει και να αποσοβήσει παρόμοιο κίνδυνο πνιγμού, έτσι και ο Χριστός είναι απαραίτητος γι’ αυτούς που πνίγονται στα νερά της αμαρτίας.

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς