Τα μεγάλα στεφάνια

27 Οκτωβρίου 2022

20161027-2Εάν μας δει ο Θεός να δεχόμαστε τα παρόντα δυσάρεστα με ευγνωμοσύνη, ή θα απομακρύνει τα λυπηρά, ή θα μας αμείψει με τα μεγάλα στεφάνια της υπομονής.

Άγιος Βασίλειος ο Μέγας