Τεχνίτης της φτώχειας

24 Ιανουαρίου 2023

20170124-1Η φιλαργυρία προκαλεί πολλούς να αδικήσουν με την ελπίδα του χρήματος και γίνεται αιτία πολλών κακών για τους ανθρώπους. Είναι πάθος της ψυχής, που προκαλεί δίψα για χρυσό, που την καίει όσο ο χρυσός συγκεντρώνεται πολύς. Είναι τεχνίτης της φτώχειας, γιατί θησαυρίζει για τον εαυτόν της αλλ’ όχι γι’ αυτόν που την έχει· αυτόν τον αφήνει να στερείται και ουσιαστικά τον πτωχεύει.

Άγιος Νεκτάριος επίσκοπος Πενταπόλεως