Τελειότητα

16 Μαΐου 2022

20160516-1
Η ζωή του μοναχού πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να γίνει σιγά-σιγά  επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος.

Γέροντας Αθανάσιος Ιβηρίτης