Θα γίνει Παράδεισος

12 Ιανουαρίου 2020

Με την ευχή θα καθαρίσει ο νους σου και θα την κατεβάσει στην καρδιά, και θα γίνει διαδρομή, ένωση νου, λόγου και καρδιάς, και θα γίνει Παράδεισος μέσα σου.

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής