Θα πραγματωθεί εκεί

27 Μαΐου 2020

Δεν υπάρχει το παραμικρό βάσανο, το οποίο θα υπέμενε κάποιος τυχαία και μάταια, ούτε μια συμφορά, η οποία δεν θα προσφέρει στον πάσχοντα ωφέλεια, που δεν θα συνεργήσει σε κάτι καλύτερο. Αυτό το καλύτερο κάποτε εκπληρώνεται στη γη, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του θα πραγματωθεί εκεί, στον Ουρανό.

Άγιος Σεραφείμ Ρομάντσιωφ της Μονής Γκλινσκ