Θα σας δίνει πολύ χαρά

18 Φεβρουαρίου 2020

20170218-1Όταν δεν έχετε ύπνο και σας έρχονται λογισμοί διάφοροι μέσα στην διάνοιά σας, συνεχώς να λέτε το «Θεοτόκε Παρθένε» και ο ύπνος θα έρχεται και θα σας δίνει πολύ χαρά η Παναγία.

Γερ. Μακρίνα Βασσοπούλου, Καθηγ. Ι.Μ. Παναγίας Οδηγήτριας Πορταριάς Βόλου