Θέλουμε να γίνεται το δικό μας

5 Σεπτεμβρίου 2022

20160905-3Τα πάντα αλλάζουν διαρκώς· τίποτα δεν παραμένει στατικό. Τελειοποιούμε τους εαυτούς μας είτε στο αγαθό είτε στο κακό. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε ουράνια ζωή. Κι αυτό δεν είναι εύκολο, διότι μέχρι σήμερα έχουμε κάνει μια ζωή αντίστασης και εναντίωσης. Δεν έχουμε μάθει να είμαστε υπάκουοι στο θέλημα του Θεού, αλλά θέλουμε πάντοτε να γίνεται το δικό μας, συνεπώς δεν θα υπάρχει για μας τόπος στον παράδεισο.

Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσα