Τι εστιν Μοναχός;

20 Ιουνίου 2019

20160620-2

Μοναχός σημαίνει “νούς ορών τον Θεόν”

Γέροντας Χριστόδουλος Κατουνακιώτης