Την κάνει καλύτερη

28 Μαρτίου 2023

20170328-3Η θεία Χάρη αναγεννά τον άνθρωπο, ακόμη αλλάζει και την φωνή του, την κάνει καλύτερη για να μεταδίδει την αλήθεια. Οι αναγεννημένοι άνθρωποι μεταδίδουν την εμπειρική αλήθεια και διά της καταλλήλου φωνής.

Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ