Τίποτα δεν γίνεται

13 Ιουλίου 2020

Οι θλίψεις και τα βάσανα εδραιώνουν την πίστη μέσα μας, και μας διδάσκουν να περιφρονούμε τον κόσμο και τη δόξα του. Πίστευε πάντοτε ότι κανένα κακό, καμιά λύπη δεν μπορεί να μας βρει – ούτε μια τρίχα δεν μπορεί να πέσει από το κεφάλι μας – χωρίς να το παραχωρήσει ο Θεός. Τίποτα δεν γίνεται, λέει ο Αββάς Δωρόθεος, χωρίς την πρόνοια του Θεού.

Όσιος Μακάριος της Όπτινας